Производителна Кооперация на Инвалидите "Царевец" Велико Търново

производителна кооперация на инвалидите царевец велико търново, en iso 9001:2008, шивашки изделия,медицински работни облекла,туники,панталони,манти,комплекти,операционни,престилки,операционни чаршафи,компреси,детски,дамски,мъжки пижами,нощници,спални комплекти,пелени,дамски домашни рокли,твърди папки връзки гръб двойно каширан картон,меки папки машинка артон,твърди меки папки,книжни опаковки книжен канап,транспортни опаковки велпапе,картон мукава,книговезки печатарски услуги твърда спираловидна подвързия

Производителна Кооперация на Инвалидите "Царевец" Велико Търново

производителна кооперация на инвалидите царевец велико търново, en iso 9001:2008, шивашки изделия,медицински работни облекла,туники,панталони,манти,комплекти,операционни,престилки,операционни чаршафи,компреси,детски,дамски,мъжки пижами,нощници,спални комплекти,пелени,дамски домашни рокли,твърди папки връзки гръб двойно каширан картон,меки папки машинка артон,твърди меки папки,книжни опаковки книжен канап,транспортни опаковки велпапе,картон мукава,книговезки печатарски услуги твърда спираловидна подвързия

Производителна Кооперация на Инвалидите "Царевец" Велико Търново

производителна кооперация на инвалидите царевец велико търново, en iso 9001:2008, шивашки изделия,медицински работни облекла,туники,панталони,манти,комплекти,операционни,престилки,операционни чаршафи,компреси,детски,дамски,мъжки пижами,нощници,спални комплекти,пелени,дамски домашни рокли,твърди папки връзки гръб двойно каширан картон,меки папки машинка артон,твърди меки папки,книжни опаковки книжен канап,транспортни опаковки велпапе,картон мукава,книговезки печатарски услуги твърда спираловидна подвързия

Производителна Кооперация на Инвалидите "Царевец" Велико Търново

08.08.2012 г.

Производителна Кооперация на Инвалидите /ПКИ/ "Царевец" гр. Велико Търново е в процес на доставка на машина за производство на хартиени пликове с печат по проект за повишаване на конкурентоспособността на ПКИ "Царевец", чрез закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ново технологично оборудване.

Проектът, включващ доставка на машина за производство на хартиени пликове с печат се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския Фонд за Регионално Развитие, процедура BG161PO003.2.1.10: "Подкрепа за предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Модерната и високотехнологична линия за производство на хартиени пликове с печатно устройство и възможност за поставяне на целофан-прозорец, модел Bag Master L е производство на турската фирма SOMTAS. С нейното внедряване ще се произвеждат шест групи изделия, които ще са успешна алтернатива на досега използваните опаковки от PVC и са групирани в следните категории:

 • С приложение в аптеките за пакетиране на лекарства;
 • За пакетиране на ядки, семки и различни видове бонбони;
 • За пакетиране на франзели;
 • За пакетиране на закуски и сладки;
 • За пакетиране на хляб;
 • За търговия с хранителни продукти в супермаркети.

Параметрите на машината за производство на хартени пликове с печат са следните:

 • Производителност на машината - 500 бр пликове /мин.
 • Пликовете ще се произвеждат от различни видове хартия – маслоустойчива, бяла и кафява крафт хартия, гланцирана, екструдирана, в диапазона от 25 до 100 гр/м2;
 • Ширина на пликовете – от 80 до 350 мм;
 • Дължина на пликовете – от 175 до 600 мм.
 • Ширина на сгъвката – от 12 до 50 мм.

Технологичния комплекс: машина за хартиени пликове, включително за хранителната промишленост работи на принципа на перфорацията и може да произвежда хартиени пликове с до няколко цвята флексо печат и да поставя целофан прозорец. Изделията се произвеждат от висококачествени хартии в диапазона от 25 до 100 гр/м2, които могат да дишат и осигуряват по-добро съхранение на опакования материал, отличаващи се с висока здравина и трайност. Кооперацията произвежда хартиени пликове с и без печат, с широчина 8 см, 10 см, 20 см, 30 см, и 35 см, с дължина до 76 см., с възможност за поставяне на прозорец от целофан.

14.05.2012г.

Производителна Кооперация на Инвалидите /ПКИ/ „Царевец” гр. Велико Търново е в процес на изпълнение на проект за повишаване на конкурентоспособността на ПКИ „Царевец”, чрез закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ново технологично оборудване.

С процедура открит избор за определяне на изпълнител с предмет „Доставка на машина за производство на хартиени пликове с печат” за изпълнител бе определена фирма „ГалБо „ООД, гр. Горна Оряховица. В момента Кооперацията е в процес на сключване на договор за доставка на новото технологичното оборудване с избраният изпълнител.

Проектът, включващ доставка на машина за производство на хартиени пликове с печат се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския Фонд за Регионално Развитие, процедура BG161PO003.2.1.10: “Подкрепа за предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Модерната и високотехнологична линия за производство на хартиени пликове с печатно устройство и възможност за поставяне на целофан-прозорец, модел Bag Master L е производство на турската фирма SOMTAS.

С нейното внедряване ще се произвеждат шест групи изделия, които ще са успешна алтернатива на досега използваните опаковки от PVC и са групирани в следните категории:

 1. С приложение в аптеките за пакетиране на лекарства;
 2. За пакетиране на ядки, семки и различни видове бонбони;
 3. За пакетиране на франзели;
 4. За пакетиране на закуски и сладки;
 5. За пакетиране на хляб;
 6. За търговия с хранителни продукти в супермаркети.

Параметрите на машината за производство на хартени пликове с печат са следните:

 1. Производителност на машината -  500 бр пликове /мин.
 2. Пликовете ще се произвеждат от различни видове хартия – маслоустойчива, бяла и кафява крафт хартия, гланцирана, екструдирана, в диапазона от 25 до 100 гр/м2;
 3. Ширина на пликовете – от 80 до 350 мм;
 4. Дължина на пликовете – от 175 до 600 мм.
 5. Ширина на сгъвката – от 12 до 50 мм.

Технологичния комплекс: машина за хартиени пликове, включително за хранителната промишленост работи на принципа на перфорацията и може да произвежда хартиени пликове с до няколко цвята флексо печат и да поставя целофан прозорец.

С пускането в експлоатация на новата машина ще се увеличи обхвата на внедрената в Кооперацията система EN ISO 9001:2008 и за производството на хартиени пликове за хранително-вкусовата промишленост.

Реализацията на проекта ще подобри пазарното присъствие на ПКИ “Царевец” и ще спомогне произвежданата продукция да достигне до повече клиенти, както на българския, така и на пазара в съседни страни.

 

20.02.2012г.

През месец декември 2011 г. Производителна Кооперация на Инвалидите /ПКИ/ „Царевец” гр. Велико Търново спечели финансиране по проект за повишаване на конкурентоспособността на ПКИ „Царевец”, чрез закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ново технологично оборудване.
Проектът, включващ доставка на машина за производство на хартиени пликове с печат се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския Фонд за Регионално Развитие, процедура BG161PO003.2.1.10: “Подкрепа за предприятия и кооперации на хората с увреждания.
Модерната и високотехнологична линия за производство на хартиени пликове с печатно устройство и възможност за поставяне на целофан-прозорец, модел Bag Master L е производство на турската фирма SOMTAS.
С нейното внедряване ще се произвеждат шест групи изделия, които ще са успешна алтернатива на досега използваните опаковки от PVC и са групирани в следните категории:

 1. С приложение в аптеките за пакетиране на лекарства;
 2. За пакетиране на ядки, семки и различни видове бонбони;
 3. За пакетиране на франзели;
 4. За пакетиране на закуски и сладки;
 5. За пакетиране на хляб;
 6. За търговия с хранителни продукти в супермаркети.

Параметрите на машината за производство на хартени пликове с печат са следните:

 1. Производителностт на машината -  500 бр пликове /мин.
 2. Пликовете ще се произвеждат от различни видове хартия – маслоустойчива, бяла и кафява крафт хартия, гланцирана, екструдирана, в диапазона от 25 до 100 гр/м2;
 3. Ширина на пликовете – от 80 до 350 мм;
 4. Дължина на пликовете – от 175 до 600 мм.
 5. Ширина на сгъвката – от 12 до 50 мм.

Технологичния комплекс: машина за хартиени пликове, включително за хранителната промишленост работи на принципа на перфорацията и може да произвежда хартиени пликове с до няколко цвята флексо печат и да поставя целофан прозорец.

С пускането в експлоатация на новата машина ще се увеличи обхвата на внедрената в Кооперацията система EN ISO 9001:2008 и за производството на хартиени пликове за хранително-вкусовата промишленост.
Реализацията на проекта ще подобри пазарното присъствие на ПКИ “Царевец” и ще спомогне произвежданата продукция да достигне до повече клиенти, както на българския, така и на пазара в съседни страни.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ (ОТКРИТ ИЗБОР) С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА МАШИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЕНИ ПЛИКОВЕ С ПЕЧАТ”

ТМУ  - 02 – 5 / 06.12.2011 г.

Решение за откриване на процедура
Обява за откриване на процедура
Пояснителен документ
Изисквания към офертите
Проект на договор
Техническо задание
Методика за оценка на офертите
Оферта по образец
Ценова оферта по образец
Техническа оферта по образец
Декларация на кандидата по чл.31, ал.4, т.1 и ал.8 от ПМС 552007 г. - по образец
Декларация на кандидата за срок на валидност на офертата по чл.35, ал.1 от ПМС 55, 2007 г

 

Купувайки нашата продукция Вие помагате на хора с увреждания. Те се нуждаят от Вашата подкрепа.

Кооперацията е сертифицирана по EN ISO 9001:2008


 
  Председател:   062 / 62 20 76; GSM: 0888 791 807
  Търговски отдел:   062 / 62 20 68
  Счетоводство:   062 / 62 16 43 GSM: 0887 718 217
  Факс:   062 / 62 20 76
  E-mail:   pki_tzar@abv.bg
  Адрес:   5000 Велико Търново,
  ул. "Мармарлийска" 39
     
     
     
 
 Кооперацията произвежда:

 • Шивашки изделия, предназначени за широк кръг от потребители
 • Медицински работни облекла /туники, панталони, манти, комплекти, операционни престилки/
 • Операционни чаршафи и компреси
 • Детски, дамски, мъжки пижами, нощници
 • Спални комплекти
 • Пелени
 • Дамски домашни рокли
 Папки архивни

 • Твърди папки с връзки с гръб 7cm и 11cm от 670гр. кв.м двойно каширан картон
 • Меки папки с машинка от картон 230 гр. / кв.м
 • Твърди и меки папки по образец на клиента

 Книжни опаковки и книжен канап

 • Книжни опаковки и книжен канап 1.5 мм, 2 мм и 3 мм
 • Транспортни опаковки от велпапе, картон и мукава

 Книговезки и печатарски услуги

 • Твърда и спираловидна подвързия

 Отдаване помещения под наем