Твърда архивна папка ДЕЛО с текстилен гръб широк 11 см със 6 броя връзки с дължина 25 см

Производителна кооперация на инвалидите “Царевец”

АРХИВНИ ПАПКИ

Видове архивни папки

Мека архивна папка с метална машинка от картон 230 гр.кв. м.

Твърда архивна папка ДЕЛО с текстилен гръб широк 11 см със 6 броя връзки с дължина 25 см

Мека архивна папка с метална машинка от картон 300 гр.кв. м.

{

Производителна кооперация на инвалидите “Царевец” /ПКИ/ “Царевец” е основана през 1953 година.
Понастоящем в кооперацията работят 24 лица на трудов договор, от които 17 са лица с увреждания.
Съгласно чл. 48, ал. 1 от Закона за хората с увреждания кооперацията е специализирана. ПКИ “Царевец”
е вписана в регистъра на Агенция за хората с увреждания с удостоверение № 54/27.05.2005 година.

инж. Дочка Павлова Хаджимаринска

Производителна кооперация на инвалидите “Царевец”

Седалище: България; гр. Велико Търново, ул. "Мармарлийска" № 39

Председател: инж. Дочка Павлова Хаджимаринска

v

Изпрати съобщение

Е-mail: pki_tzar@abv.bg
Web: pki-tzarevetz.com

За контакти

Началник цех GSM: 0888 791 830
Счетоводство тел: 062 62 16 43

Председател

Председател GSM: 0888 791 807
Факс: 062 52 06 95